VOLUME, NOT MASS
Installation // Nails, thread
Dimensions variable
2012

Galleri Blunk, Trondheim, Norway
Photos: Andrea Lykken Kittilsen, Artscene Trondheim

"Et påtagelig trekk ved Hansens installasjon er at den ikke legger beslag på mange av utstillingslokalets totale antall kubikkmetre. Likevel oppleves tettheten i rommet som påtrengende, ettersom den besøkende her må klemme seg inn, under og opp i strukturen for å kunne bevege seg i rommet. Tittelen er i denne forbindelse svært treffende og tilfører verket som helhet betydning: Volume, not mass. Installasjonen har selvfølgelig en masse. Den består tross alt av et fysisk materiale. Men gjennom tittelen forsterkes opplevelsen av forholdet mellom verkets volum og dets masse som installasjonens underliggende motiv. Forholdet mellom volum og masse er definert som tetthet. Slik blir installasjonstittelen så konsis, nettopp fordi dens underliggende poeng spiller på opplevelsen av det solide verket i utstillingsrommet." 

- Excerpt in from the review I mellomrommene by Gustav Sivhus Borgersen, for Artscene Trondheim.

<<
>>